Image

Genetik geçişli yumurtalık kanserleri

Yumurtalık kanseri teşhisi konanların yaklaşık %20-25'i kalıtsal bir eğilime sahiptir. Bu vakaların %10-15'i, BRCA1 ve BRCA2 olarak adlandırılan iki genden birinde kalıtsal bir genetik mutasyonla bağlantılıdır. Bu genler hem yumurtalık hem de meme kanseri ile bağlantılıdır.1

BRCA1 mutasyonunu miras almak, bir kadının yumurtalık kanseri geliştirme riskini %15-45'e çıkarırken, BRCA2 mutasyonunu miras almak yumurtalık kanseri riskini %10-20'ye çıkarır.2

Ailesinde yumurtalık, meme veya ilgili kanser öyküsü olan bireylerin, genetik danışmanlık ve test için uygun olup olmadıklarını öğrenmek için doktorlarıyla konuşmaları önerilir.1

Referanslar:

  1. https://worldovariancancercoalition.org/
  2. Ovarian Cancer – An ESMO Guide for Patients, https://www.esmo.org/content/download/10097/201883/1/EN Ovarian-Cancer-Guide-for-Patients.pdf (erişim tarihi: 27.03.2023)
Kalem icon

Biz de sizi merak ediyoruz, önemsiyoruz.
Kısa anketimize katılmak ister misiniz?

NP-TR-OCU-WCNT-230001

Yumurtalık Kanserini ve Kendini İhmal Etme, "Merak Et Kendini"

Önemsemediğin ve diğer rahatsızlıkların nedeni olarak gördüğün bazı belirtiler, yumurtalık kanserinin bir işareti olabilir.
Kendini ihmal etme; merak et.

NP-TR-OCU-WCNT-230004