Image

Erken evrelerde belirgin bir semptom yoktur. Daha ileri aşamalarda, karın rahatsızlığı, şişkinlik ve gastrointestinal semptomlar hissedilebilir. Yumurtalık kanseri risk faktörleri ve belirtileri hakkında bilgi edinin ve bir sorundan şüpheleniyorsanız doktorunuza başvurun.

 

Referans: https://www.pennmedicine.org/cancer/types-of-cancer/ovarian-cancer/frequently-asked-questions-about-ovarian-cancer#maincontent_0_rptQuestions1_artFaqItem_0

Yumurtalıkları olan herkes kanser riski altındadır. Ancak aile öyküsü, genetik yatkınlık, artan yaş ve hormon replasman tedavisi kullanımı gibi faktörler riski artırabilir. Risk durumunuzu doktorunuzla görüşmelisiniz.

 

Referans: https://www.pennmedicine.org/cancer/types-of-cancer/ovarian-cancer/frequently-asked-questions-about-ovarian-cancer#maincontent_0_rptQuestions1_artFaqItem_0

Yumurtalık ağrısı kanserin spesifik bir belirtisi değildir, ancak herhangi bir karın veya pelvik ağrısında doktorla görüşmek önemlidir.

 

Referans: https://www.pennmedicine.org/cancer/types-of-cancer/ovarian-cancer/frequently-asked-questions-about-ovarian-cancer#maincontent_0_rptQuestions1_artFaqItem_0

Miyomlar yumurtalık kanseri ile ilişkili değildir ve çoğu yumurtalık kisti kanserli değildir. Ancak bazı kompleks over kistleri kanserli olabilir ve doktor tarafından izlenmelidir.

 

Referans: https://www.pennmedicine.org/cancer/types-of-cancer/ovarian-cancer/frequently-asked-questions-about-ovarian-cancer#maincontent_0_rptQuestions1_artFaqItem_0

Yumurtalık kanseri, farklı evrelere ayrılır:

  • Evre I: Kanser sadece bir yumurtalıkta veya her iki yumurtalıkta bulunur.
  • Evre II: Kanser yumurtalıklardan birinde veya her ikisinde bulunur ve pelvisin diğer bölgelerine de yayılmıştır.
  • Evre III: Kanser bir veya her iki yumurtalıkta bulunur ve pelvisin ötesine, karın bölgesinin diğer bölgelerine ve/veya yakındaki lenf düğümlerine yayılmıştır.
  • Evre IV: Kanser vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır.

 

Referans: https://www.pennmedicine.org/cancer/types-of-cancer/ovarian-cancer/frequently-asked-questions-about-ovarian-cancer#maincontent_0_rptQuestions1_artFaqItem_0

Hem meme hem de yumurtalık kanserine BRCA1 (meme kanseri geni 1) ve BRCA2 (meme kanseri geni 2) genlerindeki mutasyonlar neden olabilir. Ailesinde meme ve yumurtalık kanseri öyküsü olan veya her ikisi için de kişisel öyküsü olan kadınlar, özellikle 50 yaşından önce teşhis edilirse, diğerinin de riskininin arttığını bilmelidir. 50 yaşından önce meme kanseri olan kadınların yumurtalık kanseri geliştirme olasılığı, olmayan kadınların iki katıdır. Ayrıca, yumurtalık kanseri, kolorektal kanser ve rahim kanseri (farklı genler aracılığıyla) ile ilişkilendirilmiştir.

Referans: https://ocrahope.org/get-the-facts/faq/

Hayır, her zaman değil. CA-125 kan testi yumurtalık kanseri tanısı için yararlı olsa da, CA-125 seviyesinin yükselmesi, menopoz öncesi kadınlarda iyi huylu durumlar nedeniyle görülebilir. Ayrıca yükseklik yumurtalık kanseri dışında birçok durumdan da kaynaklanabilir. Bu nedenle, CA-125 testi genellikle ilerleyici hastalık, tümör yanıtı ve nüks kanıtlarını değerlendirmek için kullanılır.

 

Referans: https://ocrahope.org/get-the-facts/faq/

Yumurtalık kanseri tedavisi doğal yollarla hamile kalamayacağınız anlamına gelebilir, ancak yine de başka seçenekleriniz olabilir.

Tedaviniz başlamadan önce ihtiyaçlarınız hakkında konuşmanız çok önemlidir. Klinik ekibiniz, doğurganlığınızı koruyabilecek ve size gelecek için bazı seçenekler sunabilecek bir tedavi planlayabilir.

 

Referans: https://ovarian.org.uk/ovarian-cancer/patient-hub/advice-younger-women/ovarian-cancer-and-your-fertility/

Kalem icon

Biz de sizi merak ediyoruz, önemsiyoruz.
Kısa anketimize katılmak ister misiniz?

NP-TR-OCU-WCNT-230001

Yumurtalık Kanserini ve Kendini İhmal Etme, "Merak Et Kendini"

Önemsemediğin ve diğer rahatsızlıkların nedeni olarak gördüğün bazı belirtiler, yumurtalık kanserinin bir işareti olabilir.
Kendini ihmal etme; merak et.

NP-TR-OCU-WCNT-230004